Marian Adamczyk
ul. Doroszewskiego 13 m. 25
01-318 Warszawa

tel. 0 226 646 955
e-mail: madam@madam.waw.pl